Odśnieżanie i posypywanie dróg/SNOW PLOUGHING AND GRITTING OF ROADS

 

Usługa realizowana jest ciągnikiem z osprzętem, również odśnieżanie ręczne przez naszych pracowników. W sezonie zimowym całodobowo dyżuruje grupa osób odpowiedzialnych, za utrzymanie odśnieżonych dróg oraz zatok, parkingów i ciągów komunikacyjnych na skwerach i zieleńcach. Oferta ta umożliwia koordynowanie działań mających wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców.

The service is performed with a suitably equipped tractor. We also provide manual snow removal by our employees. In the winter season a group of people responsible for maintenance of snow-covered roads and bays is on duty around the clock on parking lots and traffic routes in squares and green areas. This offer allows the coordination of activities that affect the safety of residents.