Ochrona fizyczna/ PHYSICAL PROTECTION

 

Ochrona fizyczna na danym obiekcie polega na dozorowaniu obiektu i mienia.

Upoważniona osoba sprawdza np. godziny otwarcia, dane kontaktowe osób
odpowiednich, trzeźwości pracowników lub reaguje podczas interwencji na danych obiekcie. Stróż identyfikuje niebezpieczeństwa i reaguje w przypadku
potencjalnego zagrożenia.

Miejscem pracy jest przestrzeń obiektu przekazanego mu pod opiekę.

Dlatego zachęcamy do kontaktu z nami jeżeli potrzebują Państwo osób, które zapewniają stałą ochronę.

We provide physical protection on a given site by guarding the site itself as well as the property.

An authorized employee checks e.g. opening hours, contact details of relevant persons, sobriety of employees or reacts during intervention on the property in question. The guard identifies the hazards and reacts in the event of a potential danger.

The place of work is the area of the facility entrusted to his care.

That is why we encourage you to contact us if you need people who provide permanent protection.