Koszenie

 

Prace, które wykonujemy są głównie koszeniem trawy, ale nie tylko. Zajmujemy się kompleksowo całą zielenią i czystością. Likwidujemy dewastacje, tak by mogły bez problemu służyć korzystającym mieszkańcom. Pielęgnacja zieleni obejmuje również otaczającą nas zieleń w pasach drogowych, trawniki, drzewa, krzewy.