Koszenie/LAWN MOWING

 

Prace, które wykonujemy są głównie koszeniem trawy, ale nie tylko. Zajmujemy się kompleksowo całą zielenią i czystością. Likwidujemy dewastacje, tak by mogły bez problemu służyć korzystającym mieszkańcom. Pielęgnacja zieleni obejmuje również otaczającą nas zieleń w pasach drogowych, trawniki, drzewa, krzewy.

The work we do is mainly mowing the lawn, but it is not limited to this service. We take care of all greenery and cleanliness. We eliminate devastation, so that it can serve the residents. We also take care of the surrounding greenery in roadways, lawns, trees and shrubs.