Szkolenia strzeleckie

 

PROGRAM SZKOLENIA STRZELECKIEGO

Strzelania rekreacyjne

Zasady bezpieczeństwa
Strzelanie z wybranych modeli broni:
– pistolety
– rewolwery
– karabinki
– strzelby
W trakcie strzelenia udzielamy ogólnych informacji na temat broni oraz pozwoleń na posiadanie broni.

Dla funkcjonariuszy i żołnierzy

W związku z tym, że funkcjonariusze i żołnierze bardzo często wnioskują o wydanie pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich prowadzimy szkolenia z broni bocznego zapłonu (pistolet, karabinek, karabin) zakończone egzaminem. Zaświadczenie jest niezbędne do wydania pozwolenia na broń bocznego zapłonu do celów kolekcjonerskich.

Strzelenia przygotowujące do egzaminów strzeleckich:
– patent strzelecki
– cel kolekcjonerski
– dopuszczenie do posiadania broni.

Pistolet Level I

 • zasady bezpieczeństwa
 • podstawy prawa
 • budowa i zasada działania wybranych modelów broni
 • ładowanie i rozładowanie broni
 • postawa strzelecka
 • chwyt broni
 • zgrywanie przyrządów celowniczych
 • praca na języku spustowym
 • oddech

Pistolet Level II
(przystępując do tego poziomu należy znać Level I)

–      powtórzenie materiału zakresu Level I
–      zasady bezpieczeństwa
–      trening bez strzałowy
–      postawy strzeleckie
–      dobycie broni z kabury
–      praca na krótkim spuście
–      wymiana magazynka
–       dobycie oraz chowanie załadowanej broni
–       usuwanie zacięć (awarii)

Pistolet Level III
(przystępując do tego poziomu należy znać Level II)

–     powtórzenie materiału zakresu Level I oraz Level II

–      zasady bezpieczeństwa

–       przygotowanie broni pracy

–       trening bez strzałowy

–       poruszania się oraz prowadzenie ognia w ruchu

–       przenoszenia ognia

–       poruszanie się i sposób reakcji na napotkane przeszkody

–      zmiana kierunku prowadzenia ognia

–      wykorzystanie osłon technicznych

Karabinek Level I

–       zasady bezpieczeństwa

–       budowa i zasada działania (platforma AR 15, AK47)

–       bezpieczne ładowanie i rozładowanie broni

–       postawa strzelecka

–       chwyt broni

–       praca z kolimatorem

–       praca na języku spustowym

–       oddech

–       praca na bezpieczniku

Karabinek Level II
(przystępując do tego poziomu należy znać Level I)

–    powtórzenie materiału zakresu Level I

–    przenoszenie broni

–    trening bez strzałowy

–    techniki wymiany magazynka

–    techniki usuwania zacięć

–    postawy strzeleckie

–    techniki poruszania się, prowadzenie ognia w ruchu

–    techniki przenoszenia ognia

Karabinek Level III
(przystępując do tego poziomu należy znać Level II)

 • zasady bezpieczeństwa
 • powtórzenie materiału zakresu Level I oraz Level II
 • trening bez strzałowy
 • techniki zmiany kierunku prowadzenia ognia
 • poruszanie się z bronią i sposób reakcji na przeszkody
 • zmiana ręki w trakcie prowadzenia ognia
 • techniki wykorzystania osłon technicznych
 • prowadzenie ognia z dynamiczną zmianą stanowiska

Level IV PK (pistolet- karabin)

(przystępując do tego poziomu należy umieć poziom Pistolet Level III
oraz karabin Level III)

 • zasady bezpieczeństwa
 • trening bez strzałowy
 • powtórzenie materiału Level III P oraz Level III K
 • zasady przygotowania dwóch jednostek broni do pracy
 • zmiana jednostki broni
 • zasady wykorzystania i użycia broni
 • obrona przed zaborem broni
 • prowadzenie ognia na zmęczeniu
 • powtórzenie wcześniej poznanego materiału z dynamiczną reakcją na sytuacje losowych przypadków

Level V PK (pistolet- karabin)

(przystępując do tego poziomu należy umieć poziom Level IV PK)

 • zasady bezpieczeństwa
 • powtórzenie materiału Level IV PK
 • trening bez strzałowy
 • praca w zespole 2 osobowym – usuwanie awarii broni przy osłonie partnera
 • praca w zespole 2 osobowym – podejście do celu
 • praca w zespole 2 osobowym – prowadzenie ognia za zasłony

Samoobrona z wykorzystaniem broni osobistej

(w celu przystąpienia do tego szkolenia należy umieć materiał zakresu Pistolet Level I).

 • warunki bezpieczeństwa
 • sprawdzenie umiejętności z zakresu posługiwania się pistoletem
 • trening bez strzałowy
 • zasady wykorzystania a użycia broni
 • obrona przed zaborem broni
 • prowadzenie ognia w deficycie czasowym
 • prowadzenie ognia w ruchu przy zagrożeniu ostrzelania.
 • Prowadzenie ognia na zmęczeniu

Wysoce wykwalifikowani instruktorzy prowadzą kursy przygotowujące do egzaminu na kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, kandydatów do policji, wojska i pozwolenia na broń, jak i dla prywatnych odbiorców.
Oferujemy również szkolenia w ramach imprez integracyjnych czy różnego rodzaju eventów.

Więcej informacji pod numerami telefonów 607 560 119 lub 32 456 11 41.