Usługi detektywistyczne w celach służbowych/DETECTIVE SERVICES FOR BUSINESS PURPOSES

 

Twój pracownik podejrzanie często przebywa na L4? Podejrzewasz oszustwo ale nie masz na to żadnych dowodów? My Ci ich dostarczymy! / W związku z narastającym zapotrzebowaniem oferujemy Państwu usługi detektywistyczne, skierowane dla właścicieli firm transportowych w celu wykrycia kradzieży paliwa, oszustw, czy działania na niekorzyść Państwa biznesu np. nadmiernie korzystanie pracownika z L4.

Your employee is suspiciously often on a sick leave? You suspect fraud but you have no evidence of it? We will provide you with it!  In connection with growing demand we offer you detective services, directed to the owners of transport companies in order to detect theft of fuel, fraud, or actions to the detriment of your business, such as excessive use of sick leave.