Patrol konny/MOUNTED PATROL

 

Patrol konny pełni służbę na terenach rozległych, trudno dostępnych dla patroli zmotoryzowanych i pieszych. Patrole konne doskonale zdają egzamin również  podczas służby w szczególnie zatłoczonych miejscach.

Posiadamy odpowiednio wyszkolone konie – opanowane i spokojne, są nauczone, aby nie reagować nerwowo na odgłosy wystrzałów, głośne zachowania tłumu, syreny czy muzykę.

Zapraszamy !

Horse patrol is on duty in large areas, not easily accessible for motorized or pedestrian patrols. Horse patrols also prove useful during service in particularly crowded places.

We have appropriately trained horses – calm and composed, they are taught not to react nervously to the sounds of gunshots, could safely passed through the Customs Office, you can take advantage of our services.

Welcome!