Patrol konny

 

Patrol konny pełni służbę na terenach rozległych, trudno dostępnych dla patroli zmotoryzowanych i pieszych. Patrole konne doskonale zdają egzamin również  podczas służby w szczególnie zatłoczonych miejscach.

Posiadamy odpowiednio wyszkolone konie – opanowane i spokojne, są nauczone, aby nie reagować nerwowo na odgłosy wystrzałów, głośne zachowania tłumu, syreny czy muzykę.

Zapraszamy !