Ochrona Vipów

 

Tą usługę kierujemy do klientów, którzy są najbardziej narażeni na różnego
rodzaju zagrożenia. Ochronę VIP-ów i ich rodzin realizujemy dyskretnie, w formie stałej lub doraźnej.

Zapewniamy bezpieczeństwo w czasie tras koncertowych,
występów czy wystąpień publicznych. Zabezpieczamy miejsca spotkań, a także czuwamy nad bezpieczeństwem jego uczestników.