Ochrona Vipów/PROTECTION OF VIPS

 

Tą usługę kierujemy do klientów, którzy są najbardziej narażeni na różnego
rodzaju zagrożenia. Ochronę VIP-ów i ich rodzin realizujemy dyskretnie, w formie stałej lub doraźnej.

Zapewniamy bezpieczeństwo w czasie tras koncertowych,
występów czy wystąpień publicznych. Zabezpieczamy miejsca spotkań, a także czuwamy nad bezpieczeństwem jego uczestników.

This service is addressed to customers who are most vulnerable to various threats. Protection of VIPs and their families is carried out discreetly, in a permanent or ad hoc manner.

We provide security during concerts, performances or public speeches, performances and public appearances. We secure the meeting places while watching over the safety of its participants.