O firmie/ ABOUT US

 

W związku z narastającą przestępczością zorganizowaną, włamaniami do prywatnych posesji oraz napadami rabunkowymi i wiążącym się z tym zagrożeniem życia ludzkiego i mienia Centrum Ochrony TYGRYS- SILESIA Sp. z o.o.  wychodzi do Państwa z ofertą zabezpieczenia Was i Waszego mienia. Dysponujemy doskonale wyszkolonymi pracownikami ochrony, posiadającymi wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz nowoczesnym sprzętem radiowym, ochronnym i elektronicznym. Każdy nasz obiekt zabezpieczony jest dodatkowo przez grupy wsparcia.

Jesteśmy firmą posiadającą 25- letnie doświadczenie w branży ochrony osób i mienia, działamy na podstawie koncesji nr L-0337/15 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Świadczymy usługi detektywistyczne, ochroniarskie, zajmujemy się montażem oraz monitoringiem systemów alarmowych, działających za pomocą przesyłu drogą telefoniczną jak również GSM. Świadczymy także usługi w zakresie monitoringu wizyjnego “telewizja przemysłowa” gdzie obraz przesyłany jest za pomocą internetu. Wykonujemy działania w zakresie wezwań na interwencje. Posiadamy doświadczenie w ochronie ruchomości i nieruchomości trudnych i o wysokim stopniu zagrożenia takich jak dyskoteki, bary piwne i kluby nocne.

Dysponujemy własnymi środkami łączności oraz odpowiednimi środkami przymusu bezpośredniego. Współpracujemy z wieloma firmami z Naszej branży, co ułatwia Nam rozszerzanie zakresu terytorialnego Naszej działalności na terenie całego kraju- według wymagań klientów. Naszym atutem jest solidność i rzetelność wykonywania powierzonych nam zadań. Działamy szybko i efektownie, potrafimy dopasować się do szczególnych wymagań Naszych kontrahentów. Gwarantujemy dodatkowe zabezpieczenie w formie polisy od odpowiedzialności cywilnej.

Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych obecnych i przyszłych klientów, dlatego ciągle wzbogacamy Naszą wiedzę o aktualności na rynku , szkolimy Naszych pracowników jak również ciągle doposażamy Nasze stanowiska pracy. Pragniemy aby Nasza Firma ciągle się rozwijała dlatego szukamy nowych kontaktów biznesowych, w związku z czym jesteśmy zainteresowani podjęciem współpracy z Państwa Firmą.

Działamy na rynku dbając o bezpieczeństwo naszych Klientów. Stale poszerzamy nasze kwalifikacje oraz dobieramy odpowiednią grupę pracowników. Nasze starania zostają doceniane przez ciągle rosnącą ilość zadowolonych Klientów.

Centrum Ochrony TYGRYS- SILESIA Sp. z o.o.  to Twoja gwarancja bezpieczeństwa.

As organised crime, burglaries and robberies are on the rise and the human lives and property are under threat, TYGRYS- SILESIA Security Center Sp. z o.o. offers to provide protection to you and your property. We employ well-trained security staff entered on the list of the Qualified Physical Security Guards, equipped with excellent quality radio devices and the newest electronic and manual security items. All facilities protected by our company are also automatically protected by a larger trained security protection unit. We have 25 years of experience in the protection of persons and property, we are holders of the licence No. L-0337/15 issued by the Polish Minister of Internal Affairs and Administration.

We provide a comprehensive range of security services comprising: detective services, security services, installation and monitoring of alarm systems, operating via telephone transmission as well as GSM. We also provide services in the field of video monitoring “closed circuit television” where the image is transmitted via the Internet. We carry out intervention as required. We also have extensive experience in providing the protection of difficult and high-risk movables and properties, e.g. discos, beer bars and night clubs.

We are equipped with our own means of communication and the appropriate means of direct coercion. We cooperate with many companies in our line of business, which enables us to extend the territorial scope of our activity countrywide – to meet our clients’ requirements. Our advantage lies in our solidity and reliability in carrying out the entrusted tasks.

We work quickly and efficiently; we easily adapt to the specific requirements of each individual client. We guarantee additional security in the form of a liability insurance policy.

We are constantly trying to meet the expectations of our current and future clients. We are also continuously expanding our knowledge of the market, training our staff and upgrading our work stations. Our aim is to further develop and expand our business and we are always on the lookout for new business contacts. Hence our proposal to cooperate with your company.

Our job is taking care of the safety of our clients by gaining new qualifications and selecting the most suitable employees. These efforts are very much appreciated by the successively growing number of satisfied clients.

Security Center TYGRYS- SILESIA Sp. z o.o. is your guarantee of safety.