Ochrona night clubów/ NIGHT CLUB SECURITY

 

Świadczymy usługi ochrony dyskotek, klubów muzycznych, pubów itd. Przez
pracowników, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie. Pracownicy są
przeszkoleni na wypadek ewakuacji z lokalu, udzielenia pierwszej pomocy lub
zastosowania odpowiednich procedur na wypadek zakłóceń w chronionym obiekcie.
Główną cechą jest wysoka kultura osobista, komunikatywność oraz szybkie
podejmowanie odpowiednich działań.

We provide security services for discos, music clubs, pubs, etc. by our experienced guards, who are trained to act in the event of evacuation from the premises, provide first aid or apply appropriate procedures in the event of a disturbance at the protected premises.

We pride ourselves in providing well-mannered, communicative and reliable staff who will take quick appropriate action whenever necessary.