Montaż Systemów Alarmowych/ INSTALLATION OF ALARM SYSTEMS

 

Nasza firma od wielu lat specjalizuje się w montażu systemów alarmowych.

Oferujemy klientom wyłącznie sprzęt najwyższej jakości.

Dbamy również o profesjonalne wykonanie, doradztwo i wszelką pomoc techniczną.

Dokładamy największej staranności, aby systemy alarmowe charakteryzowały się wysoką skutecznością.

Zajmujemy się instalacją, konserwacją oraz naprawą:
-systemów włamania oraz napadu
-systemów sygnalizacji ppoż.
-systemów kontroli dostępu
-telewizji przemysłowej
-GPS samochodów

Wszystkie proponowane przez nas urządzenia posiadają atesty i certyfikaty.

For many years, our company has specialised in installation of alarm systems.

We offer our clients only the highest quality equipment.

We also ensure professional performance, consultancy and any technical assistance.

We make every effort to ensure that alarm systems are highly effective.

We deal with installation, maintenance and repair of:

-burglary and robbery systems

-fire alarm systems

-access control systems

-Industrial television

-Car GPS

All devices offered by us are approved and certified.