Monitoring wraz z grupą interwencyjną

 

Monitoring systemów alarmowych, jest dotychczas najskuteczniejszą metodą, która  pozwala na szybką reakcję grup interwencyjnych przed włamaniem, napadem lub np. pożarem.

Monitoring polega na odbieraniu przez urządzenia zainstalowane w naszym
Uzbrojonym Stanowisku Interwencyjnym, sygnałów przychodzących z Państwa obiektu.
Są to informacje które dotyczą załączenia, wyłączenia czuwania, wszelkie awarie zasilania, bądź awarie urządzeń np. akumulatora.
Monitoring systemów alarmowych polega na tym, że w przypadku wystąpienia alarmu, wzywa pomoc ze strony wyspecjalizowanych służb, a także jednostek specjalnych np. Straży Pożarnej, Policji, czy pogotowia.
Nasze (USI) na bieżąco odbiera sygnały z podłączonych do niego systemów
alarmowych.
Nad przychodzącymi informacjami całodobowo czuwa osoba dyżurująca, która podejmuje działania i wysyła odpowiednie służby oraz informuje w międzyczasie  osoby upoważnione do ewentualnego wyłączenia alarmu, jeżeli alarm był wywołany fałszywie.
Wszystkie zdarzenia są rejestrowane i archiwizowane komputerowo z możliwością ich odtworzenia na życzenie klienta.
Dla naszych Klientów działa całodobowy numer alarmowy. Można na niego dzwonić z każdym pytaniem i wątpliwością dotyczącą działania systemu alarmowego. Należy również zgłaszać przypadki, gdy obiekt będzie na dłużej, niż zwykle w stanie czuwania lub gdy będzie włączane czuwanie później niż zwykle.