Domy prywatne

 

Prace, które wykonujemy są głównie koszeniem trawy, ale nie tylko.

Zajmujemy się kompleksowo całą zielenią i czystością.                                    Likwidujemy dewastacje, tak by mogły bez problemu służyć korzystającym mieszkańcom.

Pielęgnacja zieleni obejmuje również otaczającą nas zieleń w pasach drogowych, trawniki, drzewa, krzewy.