Domy prywatne/PRIVATE HOUSES

 

Prace, które wykonujemy są głównie koszeniem trawy, ale nie tylko.

Zajmujemy się kompleksowo całą zielenią i czystością.       Likwidujemy dewastacje, tak by mogły bez problemu służyć korzystającym mieszkańcom.

Pielęgnacja zieleni obejmuje również otaczającą nas zieleń w pasach drogowych, trawniki, drzewa, krzewy.

The work we do is mainly mowing the grass but it is not limited to this service. We deal comprehensively with all greenery and cleanliness. We eliminate devastation so that it can serve the residents without problems. Maintenance of greenery also includes the surrounding greenery in the lanes, lawns, trees and shrubs.